Salama boškarin

Cijena

Opis proizvoda

200g

Sušena salama od boškarina i svinjskog mesa u crnom vinu