Salama tovar

Cijena

Opis proizvoda

200g

Sušena salama od magarca i svinjskog mesa