OPG Balažić

OPG Balažić proizvodi med i pčelinje proizvode na tradicionalan način na stacionaru i seleći sa i možda najvećim brojem košnica u Velikoj Gorici. Godišnja proizvodnja je nekoliko tona ovisno o godini. Tradicionalan način, iskustvo, stalno učenje i opremljenost te stručnost - rezultiraju vrhunskom kvalitetom.

Stacionari su u Vukomeričkim goricama, uz livade pored šume Šiljakovačka Dubrava, uz Sljeme na Borčecu i u Rovanjskoj ispod Velebita, a sele i u Đakovo, Popovaču, Glinu, Korenicu itd. Vrste meda se razlikuju ovisno o cvijetu ili stablu koje pčele posjećuju prilikom stvaranja meda. Med se međusobno razlikuje po sastavu i djelovanju na zdravlje čovjeka. Pakiranja su od 450 i 900 grama, a med u saču od 250 i 500 grama.

Nisu pronađeni proizvodi koji odgovaraju vašem odabiru.